Lečenje kifoze

Pacijent u korektivnoj spravi za ispravljanje kifoze

Pacijent br.1

Kifoza pre terapije

 kifoza kifoza 

Pacijent br.1

Kifoza nakon terapije smanjena

  kifoza

Pacijent br.2

Kifoza pre terapije

 kihoza  kihoza

Pacijent br.2

Kifoza nakon terapije smanjena

kifoza

Pacijent br.3

Kifoza pre terapije

 kifoza  kifoza

Pacijent br.3

Kifoza nakon terapije smanjena

kifoza

Pacijent br.4

Kifoza pre terapije

kifoza

Pacijent br.4

Kifoza nakon terapije smanjena

kifoza

Pacijent br.5

Kifoza pre terapije

Kifoza

Pacijent br.5

Kifoza nakon terapije smanjena

kifoza